Spoed? Wacht dan niet en neem snel contact op viaBel 0164 - 657771

privacy- en cookiepolicy – AVG 2018

DAP Lepelstraat (Vagevuur 11-B te 4664RL Lepelstraat) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals vermeld in deze privacyverklaring.
 
Contactpersoon: Bart Huyghe – Vagevuur 11-B – 4664RL / 0164-657771 / info@daplepelstraat.nl
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken enkel volgende gegevens, die u ons zelf heeft verstrekt:
– Voorletter, voornaam en achternaam (indien van toepassing: bedrijfsnaam)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres (enkel bij het doormailen van patiëntenkaart, echobeelden of andere aangevraagde info)
– Gegevens van de bewindvoering (indien van toepassing)
– Gegevens met betrekking tot uw huisdieren. Deze zijn simpelweg essentieel voor de behandeling van onze patiënten.
– Wat u ons vertelt tijdens de anamnese bij consulten dat belangrijk kan zijn bij de behandeling en het opvolgen van uw huisdier
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we persoonsgegevens?
– Om uw huisdieren bij ons te registreren hebben we minimale gegevens van de eigenaar nodig. Bij contact in verband met het bespreken van een behandelplan, een labo-uitslag, een geleverde bestelling, het doorsturen van een patiëntenkaart of beelden van echo of radiologie zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om u te bereiken. Deze gegevens hebben we ook nodig om een correcte facturatie te doen of om u te herinneren aan de betaling van een openstaande rekening. Bij een gemaakte afspraak (voor consult of operatie) willen we u ook kunnen bereiken indien we verhinderd worden bij vb. een spoedgeval.
– Gesprekken die we met u gevoerd hebben tijdens een consult, telefonisch of via e-mail/chat kunnen bij het dossier toegevoegd worden indien we er van overtuigd zijn dat het belang heeft in de opvolging van een behandelplan of wanneer het informatie betreft over de betaling van een openstaande rekening.
– Wij geven nooit privacy-gevoelige informatie door aan derden zonder uw toestemming. Wanneer u ons daartoe toestemming geeft, versturen we de patiëntenkaart naar een collega-dierenarts bij doorverwijzing of second opinion. Enkel wanneer u ons expliciet daartoe opdraagt, versturen we info naar uw huisdierenverzekering of een andere instantie.
– Enige uitzondering op voorgaande punt: bij wanbetaling wordt – na herhaaldelijke aanmaningen – uw gegevens doorgegeven aan het IncassoBureau die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.
– Wij gebruiken uw gegevens om herinneringskaarten te sturen wanneer het tijd is voor een vaccinatie of een andere behandeling die meermaals op vaste tijden herhaald dient te worden (vb. chemische castraties en anti-loopsheidsprikken, anti-vlooieninjecties bij katten). Indien u deze niet wenst te ontvangen, kan dit op eenvoudig verzoek (telefonisch, via mail of simpelweg aan de balie) uitgeschakeld worden bij uw fiche.
– Wij sturen geen nieuwsbrieven of reclamefolders. Wij verkopen/verhuren uw gegevens in geen enkel geval. Niemand behalve dierenartsen en assistentes kan uw gegevens zonder uw toestemming inkijken of wijzigen.
– Onze website www.daplepelstraat.nl maakt geen gebruik van cookies. Er worden dus geen gegevens opgeslagen bij bezoek aan deze website. Indien u doorklikt naar ‘webshop’, komt u in het onderdeel dat beheerd wordt door Henry Schein, een groothandel in veterinaire producten. Met deze firma hebben we – zoals vermeld in het laatste punt van deze verklaring (“hoe beveiligen we uw gegevens?”) – een contractuele overeenkomst wat betreft uw privacy.
 
Hoelang bewaren we deze gegevens?
Wij bewaren de gegevens zolang wettelijk noodzakelijk is met betrekking tot oa. het verbruik van medicatie en zolang er uitzicht is dat de behandel-relatie voortduurt.
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Dit laatste met dien verstande dat u geen openstaande rekeningen meer bij ons heeft. Gegevens met betrekking tot behandeling van uw dier (zoals data en details over medicatie en operaties) kunnen niet gewijzigd worden indien dit zou leiden tot onwaarheden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid hierin serieus en staan niet open voor enige poging tot fraude.
 
Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
DAP Lepelstraat heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Met instanties die te maken hebben (rechtstreeks of onrechtstreeks) met uw gegevens (bv. boekhouder, de drukker/verzender van herinneringskaarten, de leverancier van de webshop, de firma die instaat voor de software van het patiëntenbestand,…) hebben we afzonderlijke contracten afgesloten mbt de nieuwe privacy-regels.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@daplepelstraat.nl of 0164-657771
 
DAP Lepelstraat, waar uw dier voorop gaat!
Over DAP Lepelstraat

Sinds februari 2018 heeft Lepelstraat een eigen dierenartsenpraktijk! We richten ons enkel op de kleine gezelschapsdieren: honden, katten, konijnen en kleine kraagdieren, fretten, vogels .... ze zijn allemaal welkom! Voor vragen ivm behandelingen of prijsindicaties belt u best even tijdens de openingstijden naar onze kliniek. Onze assistentes helpen u graag!
Contact informatie

DAP Lepelstraat
Vagevuur 11b
4664 RL, Lepelstraat

0164 - 657771
(geen e-mail)

Spoed: 0164 - 657771
Openingstijden

Zondag
Gesloten
Maandag
09:00-18:30
Dinsdag
09:00-18:30
Woensdag
09:00-17:30
Donderdag
09:00-18:30
Vrijdag
09:00-18:30
Zaterdag
09:00-11:00
Spreekuur enkel volgens afspraak
Copyright © 2024 DAP Lepelstraat
Realisatie: DosisDesign
0164 - 657771
DAP Lepelstraat
Vagevuur 11b
4664 RL, Lepelstraat

0164 - 657771
(geen e-mail)
Afspraak maken